Bel ons: 555-555-5555
MijnApp


ONTMOET JEZELF

Ieder mens beschikt over een zelfhelend vermogen. Doordat de coach de verbinding aangaat met de jongere, komt de jongere (terug) in contact met zichzelf, met eigen gedachtes, gevoelens en emoties die een lichaam terug in balans kunnen laten komen. Zo kan er een contact ontstaan met de eigen behoeften en wensen, een te noemen waardenkompas die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een eigen Ik.

Vervolgens leert de jongere om naar eigen waarden te handelen en daarbij keuzes te maken die passend zijn voor zichzelf en daardoor ook een evenwichtig contact aan kan gaan met anderen. De jongere leert uiteindelijk zichzelf te helpen in zijn ontwikkeling. Tijdens de behandeling kijkt coaching-connect naar het totaal beeld van de jongere, en betrekt daarbij altijd de ouders.

De visie en kracht van coaching-connect is verbinden met jezelf en met anderen. Met de jongere de samenwerking aangaan, waarbij hij/ zij zich veilig en vertrouwd kan voelen en een persoonlijke groei kan bewerkstelligen.
Mijn persoonlijke kernwoorden zijn: vertrouwen, duidelijkheid, eerlijkheid, humor, praktisch, kwaliteit en resultaat. Kortom; VERBINDEN, daar waar coaching- connect voor staat!

Omdat bij coaching-connect de kwaliteit van de hulpverlening hoog in het vaandel staat, nemen we regelmatig deel aan intervisiegroepen en worden er bijscholingen gevolgd.


FAALANGST

Faalangst is ook in Zuid Limburg een veelvoorkomend probleem. Een vaak onzichtbaar probleem met grote gevolgen. Vaak denken mensen dat faalangst alleen voorkomt bij schoolgaande kinderen met leerproblemen. Dit is een groot misverstand; faalangst komt in de meest uiteenlopende situaties voor…
Faalangstige gedachten zijn vaak: “Dat kan ik toch niet! Ik ben toch niet even goed als mijn zus! Ik voel gewoon dat ik ga zakken! Je zult zien dat ik afga als een gieter! Wat zal m’n baas wel niet denken? Ik schaam me rot!”
Vaak betreft faalangst de angst om tekort te schieten in school- en werkprestaties. Ook de angst om in sociale contacten niet te voldoen aan de verwachtingen (“ik ben niet leuk genoeg, kom dom over, ben saai, ze vinden me raar”) en te worden afgewezen. Deze gedachten en gevoelens leiden inderdaad tot onderpresteren. Het risico bestaat om in een negatieve spiraal terecht te komen van onzekerheid, slechtere prestaties en een laag zelfbeeld. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan, waarin de jongere steeds meer vast in zichzelf komt te zitten. Met alle ver strekkende gevolgen vandien voor zijn ontwikkeling en toekomst.

Coaching-connect biedt kinderen, tieners en jongvolwassenen een persoonlijke aanpak bij de behandeling en coaching. Hierbij staat het ‘samen verbinden’ centraal. Samen met de cliënt spoort coaching-connect de bron van de faalangst op. Vervolgens worden passende methoden ingezet om de negatieve spiraal te doorbreken. Zo leert de cliënt om te gaan met faalangst bij leerprestaties, werksituaties en sociale contacten.
Coach Richard Smit werkt gezamenlijk met de jongere in het vergroten van het vertrouwen in het eigen kunnen en het leren vertrouwen op zichzelf. Zo werkt hij toe naar een realistischer zelfbeeld. Je gaat een stuk zelfverzekerder het volgende ‘prestatiemoment’ tegemoet!

SCHEIDING

Beperk de negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind!

‘laat een kind gewoon kind zijn’ en neem eigen regie en verantwoordelijkheid over  de scheiding…

Een scheiding doet veel met ouders én kinderen. De enorme impact, zichtbaar & onzichtbaar, kan veel vervelende gevolgen hebben, op korte en op lange termijn. Kinderen voelen zich na een echtscheiding vaak verscheurd vanwege de loyaliteit aan hun beide ouders.
Ondanks de heftige emoties die ze zelf doormaken zoals verdriet, boosheid, onmacht, angst, onzekerheid en schaamte, kiezen ze vaak voor de onvoorwaardelijke trouw en empathie aan hun ouders. Dit voelt vaak verwarrend, waardoor het kind zich geen raad meer weet en steeds meer zelf met zijn eigen gevoelens en gedachten in de knoop komt te zitten. Soms schieten kinderen in overlevingsgedrag of gaan ze ‘zorgen’ voor een of beide ouders. Ook wel vluchtgedrag te noemen….

Problemen in scheidingssituaties:

onveilig gevoel, onzekerheid, angsten, schaamte, zich opsluiten in zichzelf / afzonderen, negatieve gevoelens en gedachten over zichzelf,
nachtmerries of problemen met slapen, minder vrij gedrag/sociaal isolement, zich anders en een andere rol toebedelen dan zijn daadwerkelijke leeftijd, alles zelf willen kunnen en doen/wantrouwen, gaan ‘hangen’ aan één van de ouders, druk of agressief gedrag/veranderlijk niet passend gedrag, stil en onzichtbaar worden, gepest worden of juist zelf gaan pesten, prestatie verlies op school of andere activiteiten

Doordat de jeugdige leert omgaan met de nieuwe situatie en de bijkomstige veranderingen en emoties, krijgt het weer ruimte en ervaart het weer rust, balans en evenwicht... Het kan en mag weer gewoon ‘kind zijn’.

Coach Richard Smit, gaat de bewustmaking aan met het kind dat de scheiding iets van de ouders is, dat de jeugdige geen blaam treft en dat het hier in ook geen enkele verantwoordelijkheid hoort te dragen.
De jeugdige leert dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun (gemaakte) keuze en dat de jeugdige ook mag gaan leren zijn eigen keuzes in het leven te maken.
Coaching-connect beoogt daarin het creëren van een veilige en rustige omgeving, zowel in zijn behandelsessies als in de thuissituatie(s) van de jeugdige. Door zijn rustige, begrijpende en geduldige houding wordt de jeugdige uitgenodigd om emoties te uiten. Zo wordt hij zich bewust van eigen wensen en behoeften zonder zich schuldig te hoeven voelen naar de ouders. Hierdoor kan de emotionele balans zich herstellen. Het kind kan en mag weer kind zijn. Er ontstaat een gezonde basis waarbij de jeugdige zich voluit kan ontplooien tot een gezond en goed functionerende persoon.


HET GEZICHT ACHTER COACHING CONNECT

Mijn naam is Richard Smit en ben geboren in 1973.

Naast mijn werk op de ambulance, ben ik gediplomeerd jongerencoach waarin ik mijn passie kan waarmaken om jongeren te coachen.

In mijn werk bij de ambulance raakte ik steeds meer betrokken bij jongeren die in vervelende situaties terecht waren gekomen met achterliggende vaak diepgewortelde oorzaken.
Te denken aan gescheiden ouders, huiselijk geweld, niet meer weten wat ze willen of bereiken in het leven. Ontspoord of abnormaal gedrag. Niet kunnen omgaan met anderen, onzekerheid in een nieuwe gezinssituatie of een andere situatie. Sociaal onwenselijk gedrag etc.
Persoonlijk herken ik veel van vroeger, hoe ik zelf was, wat ik voelde, niet wist wat ik wilde worden, mezelf wel eens in de weg zat en last had van faalangst. Dit is de reden waarom ik kinderen en jongeren, die ook geconfronteerd worden met bovengenoemde situaties, graag een luisterend oor wil bieden. En samen kijken naar waar er mogelijkheden liggen om zich weer gelukkig te gaan voelen en om te leren om te kunnen gaan, in de voor hun, zo’n lastige situaties."verbinden met jezelf en met anderen"

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP


Kantorencomplex Carbon6 | Kloosterweg 1* | 6412 CN Heerlen | 
* Ingang parkeerterrein idem ingang Nederlands Mijnmuseum tegenover CBS-weg 2
Coaching Connect werkt samen met
Share by: